Overzicht trainingen

Training telefonische triage in de huisartsendagpraktijk

Wil jij leren hoe je effectieve telefonische triage kunt uitvoeren in een huisartsenpraktijk? Ben je klaar om cruciale vaardigheden te ontwikkelen om patiënten op afstand te beoordelen en te adviseren? Dan is onze Training in Telefonische Triage in de Huisartsenpraktijk perfect voor jou! 

Waarom kiezen voor de training Telefonische triage in de Huisartsendagpraktijk 

Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan het gestructureerd werken naar de fasen van intake, triage, advies en acties. Deze drie fasen, welke zijn samengebracht in een gespreksmodel, komen tijdens de trainingen volledig aan bod. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. 

Doel van de training/ opleiding 

Tijdens de training leer je hoe je effectieve telefonische triage uitvoert in de Huisartsendagpraktijk. 

Voor wie 

De training is bestemd voor de doktersassistent in de Huisartsendagpraktijk. 

De praktijk staat centraal 

Naast theoretische kaders wordt er veel geoefend met elkaar. Hierbij kan de deelnemer eigen casuïstiek in brengen. 

Groepsgrootte 

Om voldoende leervermogen in de groep te garanderen streven we naar een groep van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. 

Hoelang duurt de opleiding 

Deze online training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur. 

Studiebelasting 

De studiebelasting bedraagt in het totaal 12 uur. Dit bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur en 1 uur voorbereiding per dagdeel. 

Locatie 

De training vindt online plaats. 

Accredatie 

Deze training is geaccrediteerd bij KABIZ-DA 

Het programma 

Dagdeel 1  

Online  

Introductie op het gespreksmodel 

Dagdeel 2 

Online  

Oefenen met tapes en casuïstiek 

Dagdeel 3 

Online 

Invoering van triage, alsook de registratie, overdracht en kwaliteitsborging 

Kosten van de opleiding 

De training kost € 535,-- per deelnemer 

Latona is voor haar onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW. 

Tot slot 

De opleidingen vinden met het oog op reistijd en milieubelasting online plaats. Fysiek als het moet, online als het kan!  

Startdata, aanmelden en vragen 

Hier zie je de opleidingsdata. 

Hier vind je ons aanmeldformulier.

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via administratie@latonatrainingen.nl  

Jouw reis naar triage-excellentie begint hier!