Overzicht trainingen

Acuut zieke patiënt

De ernstig zieke patiënt presenteert zich steeds vaker op de Spoedpost. Het is daarmee van belang voor de triagist dat zij het beeld van de acuut zieke patiënt direct onderkent en haar handelen daarop afstemt. Patiënten in shock, patiënten met acute ademnood, een patiënt met een anafylaxie en een trauma patiënt geven veel onrust en angst bij de medewerker op de Spoedpost. Voor een deel wordt deze onrust en angst verklaard doordat de hulpverlener op de Spoedpost met weinig achtergrondkennis en inzicht in de pathofysiologie deze acuut zieke patiënt moet opvangen. Door met meer kennis en inzicht deze patiënt te benaderen wordt de acute situatie meer beheersbaar. 

Tijdens de training wordt, naast de theorie, ook de nodige aandacht besteed aan de eerste handelingen/interventies die je kunt uitvoeren in een dergelijke situatie. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag Wat er gedaan moet worden, maar ook Hoe dit gedaan moet worden en Waarom. 
De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.