Overzicht trainingen

Training Praktijkbegeleider (volgens eisen van InEen)

De training Praktijkbegeleider Huisartsenpost

Professionals en organisatie hebben baat bij een goede begeleiding bij het leren van een beroep. Hoe beter een beginner het beroep bij aanvang leert, hoe eerder hij of zij zal doorgroeien naar professioneel niveau. De Praktijkbegeleider Huisartsenpost is de vaste begeleider voor de kandidaat-triagist en is verantwoordelijk voor het kunnen en mogen leren van de kandidaat-triagist op de werkplek. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de Praktijkbegeleider. Denk hierbij aan  het kunnen toetsen van kennis en inzicht bij de kandidaat-triagist, het concretiseren en bespreken van leervorderingen en het beoordelen van de student en het effectief inzetten van gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden. 


Waarom kiezen voor de training Praktijkbegeleider Huisartsenpost 

InEen stelt met ingang van juli ’23 dat de Praktijkbegeleider aantoonbaar opgeleid moet zijn als Praktijkbegeleider en minimaal 4 uur per jaar deelneemt aan intervisiebijeenkomsten. Het opleiden en begeleiden van de intervisie is voorbehouden aan de gecertificeerde opleidingsinstituten, zoals Latona Organisatie- en opleidingsadvies. 


Doel van de training 

Tijdens de training leer je: 

  • de leer- en ontwikkelpunten van de kandidaat-triagist formuleren in concreet gedrag; 

  • op veilige wijze feedback geven; 

  • het juist toepassen van beoordelingscriteria van het competentieprofiel van de triagist; 

  • een correcte praktijkbeoordeling uitvoeren; 

  • een advies formuleren. 


Voor wie 

De training is bedoeld voor Praktijkbegeleiders, die diplomahouder Triage zijn en geregistreerd staan in het Triagistenregister. 


De praktijk staat centraal 

In de training staat de casuïstiek van de deelnemer centraal. Naast theoretische kaders wordt er veel geoefend met elkaar en gedurende één dagdeel is er de mogelijkheid de eigen vaardigheden te oefenen met een trainingsacteur. 


Resultaat van de training 

De training wordt afgesloten met een beoordelingsmoment van de Praktijkbegeleider. Om het certificaat te behalen moet de deelnemer: 

  • 3 dagdelen aanwezig zijn geweest; 

  • een actieve leerhouding hebben laten zien; 

  • een voldoende beoordeling behalen.  

Daarnaast heeft de deelnemer inzicht in de eigen kracht en persoonlijke leerpunten, die meegenomen worden in de ntervisie. 


Intervisie 

Aansluitend op de training kan de praktijkbegeleider zich aanmelden voor de intervisie die we met regelmaat aanbieden. 


Groepsgrootte 

Om voldoende leervermogen in de groep te garanderen streven we naar een groep van minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. 


Hoelang duurt de opleiding 

De training duurt 3 dagdelen. Dagdeel 1 en 2 vinden op één dag plaats. Dagdeel 3 vindt online plaats. 

Tijdens het tweede dagdeel is een trainingsacteur aanwezig. 


Studiebelasting 

De studiebelasting bedraagt in het totaal 13 uur. Dit bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur en 4 uur voorbereiding. 


Locatie 

De training vindt plaats op de leslocatie van Latona in Houten. 


Accredatie 

Deze training is geaccrediteerd bij KABIZ-DA. 

Deze punten tellen niet mee voor herregistratie als triagist in het register van InEen. 


Registratie bij InEen 

Bij het succesvol afronden van de training en/of intervisie ontvangt de deelnemer een door InEen erkend certificaat. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor registratie bij InEen. 


Het programma 

Voorbereiding 

Eigen werkplek 

Het voeren van een beoordelingsgesprek en het formuleren van Feedback en invullen van het formulier ‘Praktijkbeoordeling uit de Regeling Diplomering Triagist’. 

Dagdeel 1  

Locatie Houten 

Beoordelen en op veilige manier feedback geven. 

Dagdeel 2 

Locatie Houten 

Oefenen van het geleerde met een trainingsacteur. 

Voorbereiding 

Eigen werkplek 

Het voeren van een beoordelingsgesprek en het formuleren van Feedback en invullen van het formulier ‘Praktijkbeoordeling uit de Regeling Diplomering Triagist’. 

Dagdeel 3 

Online 

Feedback en beoordeling op praktijkopdracht. 


Kosten van de training 

De training kost € 750,-- per deelnemer  

Latona is voor haar onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW. 


Tot slot 

Onze opleidingen vinden met het oog op reistijd en milieubelasting blended plaats. Fysiek als het moet, online als het kan!  


Startdata, aanmelden en vragen 

Hier zie je de opleidingsdata.

Hier vind je ons aanmeldformulier.

Hier vind je meer informatie over intervisie voor Praktijkbegeleiders

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via administratie@latonatrainingen.nl 

Jouw reis naar triage-excellentie begint hier!