Overzicht trainingen

Fysieke triage

De fysieke triage, die zich met name aan de ingang van de keten van acute zorg afspeelt, is vooral bedoeld om hulpverleners in staat te stellen prioriteiten te stellen in de behandeling van de hulpvrager.

Zijn luistervaardigheden in de telefonische triage cruciaal, in de fysieke triage zijn ook het kijken en voelen belangrijke instrumenten waarop gevaren wordt, uiteraard naast een effectieve communicatie, een gedegen medische know-how en kennis van het triagesysteem zoals dat in de eigen organisatie wordt gebruikt (veelal de Nederlandse Triage Standaard of het Manchester Triage Systeem).

Door middel van een bepaalde methodiek van fysieke triage leert u effectief de klinische prioriteit van de hulpvrager te bepalen. Ondertussen is bewezen dat een systematische fysieke triage leidt tot verbetering in kwaliteit van zorg, het verbetert de patiëntenlogistiek en het reguleert de wacht- en doorlooptijden binnen uw organisatie.

De trainingen kunnen worden verzorgd met gebruikmaking van de NHG-Triagewijzer en/of een NTS-applicatie in het call management systeem zoals dat in uw organisatie wordt gebruikt.