Overzicht trainingen

Herkennen van Kindermishandeling

Iedere recente handeling of nalaten van een handeling van een ouder of verzorger met als gevolg dood, ernstige lichamelijke of emotionele schade, sexueel misbruik of uitbuiting kan worden beschouwd als een vorm van kindermishandeling.

Wist u dat in ons land iedere week een kind als gevolg van mishandeling overlijdt!

Tijdens de training komt de omvang van kindermishandeling aan de orde, alsook die factoren die bijdragen aan kindermishandeling. Wat zijn de aanwijzingen voor kindermishandeling, welke vormen van kindermishandeling bestaan er en welke aandoeningen kunnen verwacht worden met kindermishandeling? In het bijzonder wordt ingegaan op verwaarlozing en emotionele mishandeling: de meest voorkomende vorm van kindermishandleing. Uitgebreid wordt stilgestaan bij tekenen en symptomen van lichameljijke mishandeling, zoasl fracturen, brand- en bijtwonden.Ook tekenen en symptomen in gedrag bij een kind komen aan de orde.

Welke rol heb jij hierin als triagist in het signaleren van kindermishandeling? De meldcode en sputovamo worden uitgelegd.