Overzicht trainingen

Professioneel omgaan met lastig gedrag/agressie

In deze training staat het gedrag van de beller centraal en de neiging van de triagist om zich daardoor te laten beïnvloeden. Waar komt dat gedrag vandaan, welke motieven liggen daaraan ten grondslag, hoe kunnen deze worden achterhaald? Door te werken met het kernkwaliteitenmodel raken deelnemers zich bewust van hun allergieën voor bepaald gedrag en hoe zij in dergelijke situaties effectief met zichzelf en de ander om kunnen gaan. De inzet van een trainingsacteur ondersteunt het uitproberen van effectieve reactiestijlen. Voor de casuïstiek wordt van werkelijke triagesituaties gebruikt gemaakt waarin tevens naar het in kaart brengen van het toestandsbeeld wordt gekeken.

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.