Overzicht trainingen

Specifieke patiëntengroepen

Op aanvraag kunnen wij in overleg met u alle denkbare trainingen verzorgen. 

Bijvoorbeeld:

Triage en kleine Traumatologie

Lage en hoge urgenties

Rapportage, overleg