Overzicht trainingen

Triage en Engels

Als gevolg van de voortgaande internationalisering is het voor de triagist op de huisartsenpost belangrijk ook de Engels sprekende hulpvrager adequaat te woord te staan. Ook hier geldt dat veiligheid en doelmatigheid voorop staan.

Tijdens de training leert de triagist het triagegesprek in het Engels te voeren, niet alleen naar het gespreksmodel maar juist ook naar de gangbare Engelse terminologie op medische inhoud. De ingangsklachten uit de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en de belangrijkste triagecriteria komen hierbij aan bod en worden in de context van klachtenpresentaties toegepast. Zo ook geldt dit voor de beoordeling van de vitale functies (ABCD) en het toestandsbeeld van de patiënt.

In het bijzonder krijgt ook ziektebeleving de aandacht. Andere culturen en gewoontes leidt vaak ook tot een andere beleving van ziek-zijn. Ook dit vraagt aandacht voor de triagist.

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.