Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Triage en Engels

Doelstellingen

Aan het eind van het lesprogramma weet de triagist:

  • het triagegesprek in zijn basis in het Engels te voeren
  • de beoordeling van de vitale functies en het toestandsbeeld in het Engels uit te voeren
  • de ingangsklachten en belangrijkste triagecriteria in het Engels te benoemen en toe te passen
  • aandacht te hebben voor specifiek culturele aspecten inzake ziektebeleving.

Korte beschrijving van de inhoud

Over het algemeen is de beheersing van de Engelse taal door Nederlander behoorlijk goed, zo blijkt uit onderzoek. Een van de verklaringen waarom Nederlanders zo goed zijn in Engels, is omdat kinderen op jonge leeftijd al veel Engels om zich heen horen, bijvoorbeeld op tv. Daarnaast is Nederland van oudsher een land dat veel internationale handel drijft, waardoor er een grotere interesse is in kennis van andere talen en culturen.

Als gevolg van de voortgaande internationalisering is het voor de triagist op de huisartsenpost belangrijk ook de Engels sprekende hulpvrager adequaat te woord te staan. Ook hier geldt dat veiligheid en doelmatigheid voorop staan.

Tijdens de training leert de triagist het triagegesprek in het Engels te voeren, niet alleen naar het gespreksmodel maar juist ook naar de gangbare Engelse terminologie op medische inhoud. De ingangsklachten uit de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en de belangrijkste triagecriteria komen hierbij aan bod en worden in de context van klachtenpresentaties toegepast. Zo ook geldt dit voor de beoordeling van de vitale functies (ABCD) en het toestandsbeeld van de patiënt.

In het bijzonder krijgt ook ziektebeleving de aandacht. Andere culturen en gewoontes leidt vaak ook tot een andere beleving van ziek-zijn. Ook dit vraagt aandacht voor de triagist.

Werkvorm

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.