Contact 088 0237015
Overzicht trainingen

Triage en intoxicatie

Doelstellingen

Aan het eind van het lesprogramma weet de triagist, gegeven een bepaalde situatie:

 • de klachtpresentatie te analyseren op basis van klachten en symptomatologie
 • de specifieke ABCD aspecten in de beoordeling van de vitale functies toe te passen bij een patiënt met een mogelijke Intoxicatie
 • een toestandsbeeld (TB) van een patiënt met een mogelijke intoxicatie op te bouwen
 • de triagecriteria bij de ingangsklacht Intoxicatie uit de NTS toe te passen.

Het gaat hierbij steeds om zowel de medisch inhoudelijke aspecten, de communicatieve aspecten alsook het gebruik van de NTS in de HIS-omgeving van de post.

Korte beschrijving van de inhoud

Een intoxicatie kan worden omschreven als een ziektetoestand veroorzaakt door een te grote hoeveelheid van een stof in het menselijk lichaam. Hierdoor kan de functie van organen afnemen. Als effecten zich alleen voordoen op de plaats van blootstelling spreekt men van lokale effecten, zoals bij etsing van de huid na huidcontact met een etsende stof. Om een effect te veroorzaken in het lichaam moet een lichaamsvreemde stof (bijv. een geneesmiddel) een orgaan bereiken in voldoende hoge concentratie en dit gedurende enige tijd. Om een juiste inschatting te kunnen maken van het risico bij blootstelling aan een lichaamsvreemde stof is inzicht in de eigenschappen van een stof in het menselijk lichaam noodzakelijk.

Bij presentatie van een mogelijk geintoxiceerde patiënt is het van belang zo snel mogelijk een aantal vragen beantwoord te krijgen:

 • waaraan vond blootstelling plaats
 • wanneer vond deze blootstelling plaats
 • is er sprake van inname, inhalatie, via de huid of bijv. via de ogen
 • welke klachten en symptomen heeft de patiënt
 • heeft de patiënt gebraakt.

Aan de orde komen:

 • Geneesmiddelen intoxicatie, zowel bij kinderen als volwassenen
 • Industrieproducten
 • Antidepressiva
 • Gassen en dampen
 • Landbouwgif
 • Cocaïnegebruik
 • Alcohol en drugs
 • Aardoliedestilaten

Werkvorm

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.