Overzicht trainingen

Triage en intoxicatie

Een intoxicatie kan worden omschreven als een ziektetoestand veroorzaakt door een te grote hoeveelheid van een stof in het menselijk lichaam. Hierdoor kan de functie van organen afnemen. Als effecten zich alleen voordoen op de plaats van blootstelling spreekt men van lokale effecten, zoals bij etsing van de huid na huidcontact met een etsende stof. Om een effect te veroorzaken in het lichaam moet een lichaamsvreemde stof (bijv. een geneesmiddel) een orgaan bereiken in voldoende hoge concentratie en dit gedurende enige tijd.

Om een juiste inschatting te kunnen maken van het risico bij blootstelling aan een lichaamsvreemde stof is inzicht in de eigenschappen van een stof in het menselijk lichaam noodzakelijk. Tijdens deze training is er aandacht voor de verschillende vormen van intoxicaties en de gevolgen en hoe dit in de praktijk vormgegeven kan worden tijdens de triage en NTS.

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.