Overzicht trainingen

Triage en ouderen

De komende jaren zal vooral het aandeel 65 - 79 jarigen op de totale bevolking sterk stijgen. Vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (dubbele vergrijzing). In 2040, het hoogte punt van het aantal 65-plussers, is naar schatting 26% van de bevolking 65 plusser, waarvan 1/3 ouder is dan 80 jaar. Met de toename van het aantal ouderen stijgt de zorgvraag. Van de mensen ouder dan 65 jaar heeft 70% een chronische ziekte, van de groep van 75 jaar en ouder heeft 50% meer dan een chronische ziekte. Naar verwachting zal in 2030 38% van de mensen ouder dan 75 jaar meer dan drie chronische zieketen hebben. 
De verwachting is dat door deze demografische ontwikkelingen het zorgvolume met jaarlijks 4% zal stijgen.

Over het algemeen is de ervaring dat er nog relatief weinig specialistische kennis beschikbaar is op het gebied van triage & ouderen. Dit terwijl in toenemende mate, als gevolg van de demografische ontwikkelingen, ook de oudere patiënt  zich in toenemende mate zich presenteert op de huisartsenpost. 
Tijdens de training wordt, naast fase 1, vooral ook aandacht  besteed aan het op een juiste wijze uitvragen van de klachten en symptomen en de specifieke ingangsklachten uit de Nederlandse Triage Standaard (NTS) in relatie tot de oudere patiënt. Met name de triagecriteria staan hierbij centraal. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag Wat er gevraagd moet worden, maar ook Hoe vraag ik de criteria uit en Waarom wordt naar een bepaald criterium gevraagd. Wat is de relevantie van een criterium in de urgentiebepaling? 
De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.