Overzicht trainingen

Triage en psychiatrie

Een crisissituatie kan zich voordoen bij verschillende psychische/psychiatrische aandoeningen en problemen en kan door middel van vroege herkenning en preventieve interventies mogelijk worden voorkomen. 

In deze training staat het gedrag van de beller centraal. Waar komt dat gedrag vandaan, welke motieven liggen daaraan ten grondslag, hoe kunnen deze worden achterhaald? Wat moet ik als triagist doen om een en ander niet te laten escaleren. Hoe laat ik als triagist blijken dat ik de beller/patiënt begrijp en hoe achterhaal ik het verhaal van de beller/patiënt? Maar ook: Hoe formuleer ik mijn boodschap positief, wanneer stop ik met beargumenteren en hoe ga ik als triagist om met extreme agressie, bedreigingen en intimidatie?

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.