Overzicht trainingen

Triage, Hoofdpijn en Bewustzijnsstoornissen

Het programma richt zich op de patiënt met Hoofdpijn- en Bewustzijnsstoornissen. De beoordeling van met name de vitale functies en ook het toestandsbeeld (fase 1) vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Behalve aandacht voor de volwassene is er ook aandacht voor het kind. 

Hoofdpijn is een veel voorkomend symptoom dat het gevolg kan zijn van een groot aantal oorzaken, waaronder psychische stoornissen, schedelhersenletsel, migraine, koorts, intracraniële vaatafwijkingen, enz., enz.. Ook bewustzijnsstoornissen kunnen zich onder uiteenlopende beelden presenteren. Bewustzijnsstoornissen kunnen zich presenteren van gedeeltelijk tot volledig bewustzijnsverlies. 
Verwardheid, duizeligheid, hoofdpijn, neurologische uitval het zijn lastige presentaties waarvoor de triagist zich gesteld ziet. Maar ook de ontregelde diabeet en de patiënt met vreemd gedrag kan zich als een neurologisch beeld presenteren. Tijdens de training wordt, naast fase 1, vooral ook aandacht  besteed aan het op een juiste wijze uitvragen van de klachten en symptomen en de specifieke ingangsklachten uit de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Met name de triagecriteria staan hierbij centraal. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag Wat er gevraagd moet worden, maar ook Hoe vraag ik de criteria uit en Waarom wordt naar een bepaald criterium gevraagd. Wat is de relevantie van een criterium in de urgentiebepaling? Naast de inhoud van de NTS bevatten de NHG-Strandaarden ook relevante informatie op dit punt. Vandaar dat er in de voorbereiding ook verwezen wordt naar de NHG-Standaarden. 
De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.