Overzicht trainingen

Triage, KNO en oogklachten

Over het algemeen is het aantal presentaties op de huisartsenpost met betrekking tot het gebied van KNO en Oogklachten bijzonder groot. Uiteenlopend van een eenvoudige verkoudheid tot aan een lichaamsvreemd voorwerp (CA) in de bovenste luchtwegen. Vaak gaat het om laagcomplexe vraagstukken, incidenteel is er sprake van een hoge urgentie. De triagist kan veelal na een zorgvuldige triage met de juiste zelfzorgadviezen veel betekenen voor de patiënt. 

Tijdens de training wordt, naast fase 1, vooral ook aandacht  besteed aan het op een juiste wijze uitvragen van de klachten en symptomen en de specifieke ingangsklachten uit de Nederlandse Triage Standaard (NTS). Met name de triagecriteria staan hierbij centraal. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag Wat er gevraagd moet worden, maar ook Hoe vraag ik de criteria uit en Waarom wordt naar een bepaald criterium gevraagd. Wat is de relevantie van een criterium in de urgentiebepaling? Naast de inhoud van de NTS bevatten de NHG-Strandaarden ook relevante informatie op dit punt. Vandaar dat er in de voorbereiding ook verwezen wordt naar de NHG-Standaarden. 

De training is interactief van opzet. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.