Overzicht trainingen

Triage in de VVT

Triage onderscheidt zich van het “niet-pluis-gevoel” doordat op systematische wijze een klacht of ervaren gezondheidsprobleem in kaart gebracht wordt. De tijd die nodig is vanaf het signaleren van de klacht tot het overgaan naar een adequate reactie c.q. behandeling kan aanzienlijk verkort worden door op efficiënte, doelgerichte wijze te triëren.

Triëren binnen de ouderenzorg heeft specifieke en andere kenmerken dan triages verricht in huisartsenposten of binnen de acute zorg. Meestal is er in eerste instantie geen direct contact tussen verpleegkundige en cliënt doordat de informatie (telefonisch) via een andere zorgverlener verloopt. Individuele verschillen van interpretatie van klachten of symptomen, communicatie tussen de werknemers en verschillen in inzichten kunnen de effectiviteit van de medische zorgverlening beïnvloeden.

Door op deze manier te werken wordt de verzorgende ook getraind om een zorgprobleem of klacht op een systematische manier te presenteren aan de verpleegkundige.
Samen met de opdrachtgever kunnen we de training op maat aanbieden met gebruik van bestaande triagevormen, zoals de NHG triagewijzer of Cordaan.
Tijdens de training van 3 dagdelen wordt de deelnemer wegwijs gemaakt in de wereld van triage.

De training heeft een interactieve opzet. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ervaringen van deelnemers, gespreksmateriaal en casuïstiek.