Overzicht trainingen

Triage en VGZ


Triage onderscheidt zich van het ‘niet-pluis-gevoel’ doordat op systematische wijze een klacht of ervaren gezondheidsprobleem in kaart gebracht wordt. De tijd die nodig is vanaf het signaleren van de klacht tot het overgaan naar een adequate reactie c.q. behandeling kan aanzienlijk verkort worden door op efficiënte, doelgerichte wijze te triëren. Triëren binnen de VGZ heeft specifieke en andere kenmerken dan triages verricht in huisartsenposten of binnen de acute zorg. Meestal is er in eerste instantie geen direct contact tussen de verantwoordelijke dienst in de ANW-uren en de cliënt doordat de informatie (telefonisch) via een andere zorgverlener verloopt. Individuele verschillen van interpretatie van klachten of symptomen van de cliënten, zo ook de communicatie tussen de werknemers en verschillen in inzichten kunnen de effectiviteit van de medische zorgverlening beïnvloeden.

Door op deze manier te werken wordt de verantwoordelijke dienst ANW ook getraind om een zorgprobleem of klacht op een systematische manier uit te vragen aan de zorgvrager. Samen met de opdrachtgever kunnen we de training op maat aanbieden met gebruik van bestaande triagevormen, zoals de NHG triagewijzer of triage voor de praktijkverpleegkundige. Tijdens de training van 3 dagdelen wordt de deelnemer wegwijs gemaakt in de wereld van triage.

Meer informatie? Neem dan contact op met