Overzicht trainingen

Manchester Triage Systeem (MTS)

Latona verzorgt de training triage volgens het Manchester Triage Systeem (MTS).

Op dit moment zijn het, naast de SEH-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen, vooral de afdelingen Eerste Hart Hulp en de afdeling Verloskunde die de MTS-trainingen volgen.

Behalve trainingen in MTS 3 worden ook audits verzorgd. De verwachting is dat geleidelijk aan de Nederlandse ziekenhuizen de overstap zullen maken naar de Nederlandse Triage Standaard (NTS), zeker daar waar de SEH-afdeling de backoffice vormt van de huisartsenpost.