Overzicht trainingen

Triage Poliklinieken

Poliklinieken worden geconfronteerd met een groot aanbod van telefonisch gestelde vragen. Patiënten/melders weten via diverse routes toegang te krijgen tot  de poliklinieken. De beoordeling van de telefonisch gestelde vragen gebeurt veelal door de doktersassistente. Op basis van haar inschatting wordt het gesprek doorverbonden met een van de artsen, danwel anderszins wordt een vervolg gegeven aan dit telefonisch contact. De artsen worden als gevolg hiervan zeer frequent en niet altijd noodzakelijk in hun primaire activiteiten gestoord. Uiteindelijk blijken  veel van deze contacten in eerste instantie bij de eigen huisarts te kunnen worden afgehandeld. 

Er wordt op dit moment op de poliklinieken nog geen vaststaande methodiek gebruikt om tot beoordeling van de vraag van patiënten te komen. Het toewerken naar een vaste methodiek van uitvragen (triage) is om meerdere redenen ook op de polikliniek van belang; kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid, snelheid en logistiek zijn daarbij belangrijke aspecten.  De invoering van een beperkte systematische triage is, gelet op bovenstaande, noodzakelijk en gewenst. 

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies heeft een zeer brede ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma’s inzake (telefonische) triage. Op basis van een intakegesprek worden de scholingsthema’s bepaald, gevolgd door de ontwikkeling van hierbij passende stroomschema’s. Aan de hand van de principes van telefonische triage en deze stroomschema’s wordt het trainingsprogramma ontwikkeld en vorm gegeven.  Een beperkte systematische triage berust op drie pijlers:

  1. methodisch werken
  2. medische inhoud
  3. communicatieve vaardigheden

De training bestaat uit 3 dagdelen waarin de triageprincipes besproken worden, gevolgd door communicatieprincipes en het wegwijs maken van de op maat ontwikkelde triagestroomschema’s. Dagdeel 3 staat vooral in het teken van het met elkaar oefenen en ervaring opdoen van de gedane kennis.

De trainingen worden zo interactief mogelijk opgezet. De deelnemers beschikken immers al over de nodige werkervaring. Het actief gebruik maken van ervaringen maakt het onderwijs aantrekkelijk, herkenbaar en daarbij meer toepasbaar. 

Meer informatie? Neem dan contact op met