Accreditatie

Het vakgebied van de triagist is enorm in beweging. Bij professionalisering van beroepsgroepen behoren een aantal kwaliteitsinstrumenten, een daarvan is een systeem van accreditatie. Triagisten op de huisartsenpost dienen te beschikken over het diploma Triagist. Dit diploma is op initiatief van de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) ontwikkeld: gediplomeerde triagisten worden na het behalen van het diploma automatisch ingeschreven in het triagistenregister.

Het triagistenregister is ondergebracht bij Bij Bureau Diplomering Triage Bureau Diplomering Triage (triagistenregister.nl). De inschrijving in het triagistenregister moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Om opnieuw in dit register te kunnen worden ingeschreven, dien je als triagist te voldoen aan de eisen van voldoende praktijkervaring (voldoende gewerkte uren als triagist) en nascholing. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van InEen of naar www.calibrisadvies.nl.

Voor herregistratie verwijzen we naar de Regeling Diplomeringstraject Triage van InEen.

Latona Organisatie- & Opleidingsadvies is, als onderdeel van Breederode Hogeschool, CKRBO geaccrediteerd. Breederode Hogeschool is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel. Certificering & Service | Breederode Hogeschool NL

Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten wordt het aantal accreditatie uren bijgeschreven in het BIG-register.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op.