Contact 088 0237015

Algemene Voorwaarden-Annulering

Algemene voorwaarden - annulering 

Inschrijving is mogelijk via een organisatie waarvoor een deelnemer van een scholing werkzaam is of via een open inschrijving door de deelnemer zelf.

In het eerste geval neemt een organisatie een training af en regelt de organisatie zelf de inschrijving van de deelnemers. De gegevens van de deelnemers hoeven vooraf niet kenbaar aan Latona te worden gemaakt. 

Annulering van een specifieke deelnemer is derhalve niet vereist. Indien een organisatie een gehele training wil annuleren, dient dit tijdig aan Latona kenbaar te worden gemaakt. Dit kan telefonisch of per e-mail, waarna door Latona contact wordt opgenomen met de organisatie. Tot 14 dagen voor de training worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Bij een periode korter dan 14 dagen wordt in overleg tussen Latona en de organisatie afgestemd of de training op een later moment zal plaatsvinden of dat deze geheel geannuleerd wordt en of hiervoor kosten worden gerekend.

In geval van een open inschrijving kan een deelnemer contact opnemen via administratie@latonatrainingen.nl en een inschrijfformulier aanvragen. Inschrijving kan uiterlijk tot vier (4) weken voor aanvang van de training.

Na het retourneren van het ingevulde inschrijfformulier naar administratie@latonatrainingen.nl, behandelt Latona de inschrijving binnen 5 werkdagen en ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname door Latona. Op het moment dat de bevestiging wordt verstuurd, heeft de deelnemer een bedenktijd van twee (2) weken om zich kosteloos uit de training terug te trekken. Vindt afmelding binnen een periode van twee (2) weken plaats voor aanvang van de training, zal de deelnemer een factuur van € 50,- exclusief btw worden toegestuurd.

Na de bevestiging van inschrijving ontvangt de deelnemer de factuur voor deelname, welke uiterlijk één (1) week voor aanvang van de training dient te zijn voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, behoudt Latona het recht de deelname te annuleren. 

Indien na het sluiten van de inschrijvingsperiode minder dan zeven (7) personen voor een training ingeschreven staan, behoudt Latona het recht uiterlijk twee (2) weken voor aanvang de training te annuleren. Dit dient dan per direct aan de deelnemers kenbaar te worden gemaakt en zullen de reeds gedane betalingen worden geretourneerd. Deelnemers hebben in dat geval voorrang op inschrijving bij een volgende training van gelijke inhoud.