Contact 088 0237019

Eerste uitkomsten ANW-enquête bekend

Driekwart van alle huisartsen ervaart de werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten als een probleem. Dat is één van de uitkomsten uit de recente LHV-enquête over de ANW-zorg. Duidelijk is dat de werkdruk in de ANW niet op zichzelf staat, maar nauw verbonden is met de drukte in de dagzorg, transities in de zorg en hoe patiënten op dit moment gebruik maken van de huisartsenpost.

Aan de enquête namen zo’n 2800 praktijkhouders, 800 waarnemers, 200 hidha’s en 140 hids deel. Volgens alle deelnemende huisartsen is de werkdruk tijdens diensten de afgelopen jaren (sterk) toegenomen. Vooral tijdens de consultdiensten in de avond en in het weekend. 92 procent beoordeelt deze als (te) druk. Reden voor de drukte:

  • te veel niet-acute patiënten op de post: 78%
  • onterecht hoge urgentie (door triage): 71%
  • toename aantal patiënten: 66%
  • verschuiving dagzorg naar HAP: 58%
  • complexere zorgvraag: 52%

Huisartsen zien dat de huisartsenpost die bedoeld is voor spoedeisende zorg, daar steeds minder voor wordt gebruikt. Dit zorgt bij de ANW-zorg niet alleen voor een hoge werkdruk, maar vormt ook een risico voor patiënten met echt spoedeisende vragen.

Lees dit artikel verder op de website van de LHV. U kunt daar ook een PDF met de onderzoeksresultaten downloaden. Daarin is te lezen dat de belangrijkste reden voor ontevredenheid over de diensten is een toename van patiënten die geen acute zorgvraag hebben door te voorzichtige en defensieve triage…