Contact 088 0237015

Artikelen

Terug naar spoed op de HAP

Om het aantal patiënten met een lage urgentie op de HAP te verminderen heeft Latona samen met HAP Gelderse Vallei een pilot gedraaid om het aantal onnodige U1 en U2’s terug te dringen. Op basis van deze pilot is de training ‘Anders denken, anders triëren’ ontwikkeld. Mocht u hierover meer informati…

Lees meer

Triage door arts-assistent goed alternatief

Noordwest ziekenhuisgroep leerde nuttige organisatorische lessen.  Triage door arts-assisstent is een goed alternatief.  Lees het hele artikel hier .

Lees meer

Rapport Leeuwendaal

Lees hier  Onderzoeksrapport werkbeleving en functie van de triagist  15 december 2016.  

Lees meer

spoed = spoed, minder huisartsen in de nacht, meer fitte huisartsen overdag

Sinds januari 2019 biedt Latona Organisatie- & Opleidingsadvies het trainingsprogramma Anders denken – anders triëren aan. De directe aanleiding hiertoe was de wens van met name HAP Gelderse vallei te Ede om de triagist beter toe te rusten om tot de juiste urgentiebepaling te komen. Niet alleen …

Lees meer

Rapport Validiteit en betrouwbaarheid van de NTS bij kinderen

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) wordt gebruikt om patiënten te triëren op de HAP, de MKA en de SEH. Binnen de medische wereld is er controverse over het gebruik van de NTS bij kinderen. Tegenstanders geven de voorkeur aan het gebruik van het Manchester Triage Systeem (MTS), omdat deze …

Lees meer

De Nederlands Triage Standaard in cognitief perspectief.

De Nederlands Triage Standaard in cognitief perspectief. Een bijdrage ter verbetering van huisartsgeneeskundige spoedzorg. De Nederlands Triage Standaard (NTS) is van grote invloed op huisartsgeneeskundige zorg gedurende ANW. Er komen grote onvolkomenheden van dit triage systeem naar …

Lees meer