Contact 088 0237015

spoed = spoed, minder huisartsen in de nacht, meer fitte huisartsen overdag

Sinds januari 2019 biedt Latona Organisatie- & Opleidingsadvies het trainingsprogramma Anders denken – anders triëren aan. De directe aanleiding hiertoe was de wens van met name HAP Gelderse vallei te Ede om de triagist beter toe te rusten om tot de juiste urgentiebepaling te komen. Niet alleen het adequaat toepassen van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) is voor een juiste urgentiebepaling van belang, ook contextuele factoren, a priori kans, leeftijd en geslacht, contactfrequentie en -tijdstip spelen een belangrijke rol bij de uiteindelijke urgentiebepaling. De resultaten van deze trainingen zijn ronduit spectaculair te noemen. In combinatie met een pakket aan andere maatregelen geven zij een behoorlijke werkdrukvermindering aan de zijde van de huisarts, voor de triagist in kwestie is het daarentegen een verrijking van het vakgebied. Ook andere posten volgen ondertussen de training Anders denken – anders triëren. Lees meer over de aanleiding tot dit traject via https://ineen.nl/nieuws/2019/10/10/spoed-spoed-minder-huisartsen-in-de-nacht,-meer-fitte-huisartsen-overdag/

Zo ook onderstaande link die het Benchmark onderzoek van de HAP's laat zien van 2018

https://benchmarkhap.ineen.nl