Overzicht trainingen

Training Kernsetauditoren (volgens de eisen van InEen)

De training Kernsetauditor Huisartsenpost

Professionals en organisatie hebben baat bij een goede kwaliteitsborging. Het beoordelen van gevoerde triagegesprekken is een manier van kwaliteitsbewaking. Gespreksaudits zijn voor Huisartsenpost en de triagist een moment van reflectie op de kwaliteit van handelen en geeft zicht op de sterke en ontwikkelpunten van de triagist. De gespreksaudit is voor de kandidaat-triagist een onderdeel van het diplomeringstraject. Deze examenaudits mogen alleen uitgevoerd worden door daartoe opgeleide Kernsetauditoren. 

Het auditen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de Kernsetauditor. Denk hierbij aan hoogwaardige kennis van de Kernset van InEen en deze kunnen toepassen in het beoordelen van triagegesprekken en deze beoordeling op juiste wijze voorzien van feedback.  
 

Waarom kiezen voor de training Kernsetauditor Huisartsenpost 

InEen stelt met ingang van juli ’23 dat de Kernsetauditor aantoonbaar opgeleid moet zijn als Kernsetauditor en 20 gesprekken per jaar audit en minimaal 8 uur per jaar deelneemt aan intervisiebijeenkomsten. Het opleiden en begeleiden van de intervisie is voorbehouden aan de gecertificeerde opleidingsinstituten, zoals Latona Organisatie- en opleidingsadvies. 
 

Doel van de training 

  • Je verdiept je in de Kernset van InEen, het proces en de richtlijnen. Deze kun je in de beoordeling van het gesprek toepassen en je leert verbanden leggen. 
  • Daarnaast leer je goede, veilige feedback geven, verbeterpunten voor de triagist beschrijven en dit op juiste wijze communiceren naar de triagist.  


Voor wie 

De training is bedoeld voor Kernsetauditoren, die diplomahouder Triage zijn en geregistreerd staan in het Triagistenregister. 


De praktijk staat centraal 

In de training staat naast de inhoudelijke kennis, voor de casuïstiek van de centraal. Naast de theoretische kaders wordt er veel geoefend met elkaar.  De training eindigt met een ijking. 


Resultaat van de training 

De training wordt afgesloten met een beoordelingsmoment van de Kernsetauditor. Om het certificaat te behalen moet de deelnemer: 

  • 3 dagdelen aanwezig zijn geweest; 
  • een actieve leerhouding hebben laten zien; 
  • een voldoende beoordeling behalen.  

Daarnaast heeft de deelnemer inzicht in de eigen kracht en persoonlijke leerpunten, die meegenomen worden in de intervisies. 


Intervisie 

Aansluitend op de training kan de kernsetauditor zich aanmelden voor de intervisie en/of ijking die we met regelmaat aanbieden. 


Groepsgrootte 

Om voldoende leervermogen in de groep te garanderen streven we naar een groep van minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers. De maximale groepsgrootte bij intervisie is 6 deelnemers. 


Hoelang duurt de opleiding 

De training duurt 3 dagdelen. Deze vinden online plaats. 

Het derde dagdeel is een ijking. 


Studiebelasting 

De studiebelasting bedraagt in het totaal 13 uur. Dit bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur en 4 uur voorbereiding. 


Locatie 

De training vindt plaats op de leslocatie van Latona in Houten en deels online. 


Accredatie 

Deze training is geaccrediteerd bij KABIZ-DA. 

Deze punten tellen niet mee voor herregistratie als triagist in het register van InEen. 


Registratie bij InEen 

Bij het succesvol afronden van de training en/of intervisie ontvangt de deelnemer een door InEen erkend certificaat. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor registratie bij InEen. 


Het programma 

Dagdeel 1  

Online 

Uitleg audit proces, de kernsetcriteria, richtlijnen en oefenen met toepassen van het beoordelen en feedback geven. 

Voorbereiding  

Digitaal  

Uitvoeren Proefaudit. 

Dagdeel 2 

Online 

Bespreken proefaudit en verdiepen van kennis en oefenen. 

Voorbereiding 

Digitaal 

Uitvoeren audit t.b.v. ijking. 

Dagdeel 3 

Online 

Feedback en beoordeling van de deelnemer. 


Kosten van de training 

De training kost € 750,-- per deelnemer  

Latona is voor haar onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW. 


Tot slot 

Onze opleidingen vinden met het oog op reistijd en milieubelasting blended plaats. Fysiek als het moet, online als het kan!  


Startdata, aanmelden en vragen 

Hier zie je de opleidingsdata.

Hier vind je ons aanmeldformulier.

Hier vind je meer informatie over intervisie voor Kernsetauditoren.

Hier vind je meer informatie over ijking Kernsetauditoren.

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via administratie@latonatrainingen.nl 

Jouw reis naar triage-excellentie begint hier!