Contact 088 0237019

Artikelen

Monitor acute zorg

Download hier Monitor acute zorg.

Lees meer

Steeds langer wachten tot je een triagist aan de telefoon hebt

Zorg Huisartsenposten hebben een tekort aan triagisten, die telefonisch beoordelen of iemand in levensgevaar is en welke hulp gepast is. In Groningen, Drenthe en Friesland zijn nu studenten geneeskunde ingeschakeld.  Tekst: Nina Rijnierse Foto’s:Kees van de Veen  Wanneer de huisartsenprakt…

Lees meer

Een conversatieanalyse van triagegesprekken

Inleiding Triagisten op huisartsenposten voeren triagegesprekken met behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS), die hen helpt vast te stellen wat de medische urgentie van de hulpvraag van de beller is. In de praktijk heerst het idee dat de NTS over- en ondertriage in de hand werkt. …

Lees meer

Eerste uitkomsten ANW-enquête bekend

Driekwart van alle huisartsen ervaart de werkdruk tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten als een probleem. Dat is één van de uitkomsten uit de recente LHV-enquête over de ANW-zorg. Duidelijk is dat de werkdruk in de ANW niet op zichzelf staat, maar nauw verbonden is met de drukte in de dagzorg, …

Lees meer

Selecteren en opleiden van triagisten 2.0

Inleiding Begin 2015 is een traject gestart van documentstudie, verkennend onderzoek en ontwerp, waarin vanuit nieuwe invalshoeken is gekeken naar telefonische triage en de functie van een triagist. In het bijzonder naar selecteren van geschikte kandidaten voor deze functie. Wij schreven …

Lees meer

Op weg naar scherpere preselectie van triagisten (2)

De uitkomsten wat betreft draagvlak “Bestaat er draagvlak voor vormen van preselectie op essentieel geachte individuele vermogens en vaardigheden in de loopbaan van triagisten?”, is de centrale probleemstelling van dit verkennend onderzoek. Het antwoord op deze probleemstelling is gezocht …

Lees meer